Wat gebeurt er in jouw regio?

Een sterke huisartsen- of eerstelijns­organisatie ondersteunt zorgverleners bij het bieden van goede patiënten­zorg en de complexe uitdagingen die op hen afkomen. Samen kun je effectiever aan de slag met de arbeids­markt­problematiek, toenemende zorgvraag en andere vraag­stukken. LHV, NHG en InEen geven een impuls aan de regionale samenwerking.

Door de fusie van kring en zorggroep staan alle neuzen dezelfde kant op.

Brent
Bearda-
Bakker

Huisarts,
akkrum
Wat anderen zeggen

Bouwstenen voor samenwerking

Een gezamenlijk vertrekpunt voor de huisartsenzorg

Onze visie

Samenwerken is nood­zakelijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkel­ingen die op de huisartsen­zorg afkomen. Deze krijgt bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsen­organisatie en huisartsen kunnen aanspraak maken op een basisniveau van dienstverlening.

Bouwstenen en randvoorwaarden

Zes bouwstenen vormen de ingrediënten voor de regionale huisartsen­organisatie. Basis­voor­waarden zijn een heldere structuur voor besluit­vorming, betrokkenheid van alle huis­artsen die in een regio werken en adequate financiering.

Samenwerking in de wijk

Deze handreiking helpt bij het organiseren van lokale samen­werking tussen huisartsen­ (-organisaties), andere zorg­aanbieders en gemeenten en legt de ver­binding tussen wijk en regio. Ook handig voor gesprek­ken met zorgverzekeraars.

Huisartsenregio’s

Organisaties, regioplannen, activiteiten en kerngegevens in kaart gebracht

Hechte Huisartsenzorg krijgt overal in het land vorm. De interactieve regiokaart voor de huisartsenzorg De regiokaart biedt geen uitputtend overzicht van regio’s en activiteiten en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Regio’s leveren op vrijwillige basis informatie aan. Ondanks zorgvuldigheid van de redactie, kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is.brengt die ontwikkeling in beeld. De kaart geeft een overzicht van huisartsenregio’s. Door op een regio te klikken krijgt u inzage in de daar actieve organisaties, enkele kerngegevens en maximaal vijf door de regio-organisatie uitgelichte activiteiten. Een groot aantal regio’s stelt ook het regioplan als download beschikbaar.

Bent u als huisarts of organisatie actief in een regio en ziet u onjuistheden of heeft u aanvullende informatie?

Mail dan naar info@hechtehuisartsenzorg.nl

Meer informatie en tools

Wilt u de volgende stap zetten in Hechte huisartsenzorg? Hier vindt u achtergrondinformatie, links en tools die daarbij kunnen helpen.

Leidraad voor samenwerking en contractering huisartsenzorg op regionaal niveau

Deze leidraad van ZN, LHV en InEen biedt huisartsen, huis­artsen­organisaties en zorg­verzekeraars uitgangs­punten om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een regionale huisartsen­organisatie, het opstellen van een regiobeeld en regioplan en de bij­behorende (financiële) afspraken.