Samenwerken in de regio: waarom en hoe?

LHV, NHG en InEen willen een impuls geven aan structurele regionale samen­werking tussen huisartsen onderling, liefst in één regionale huisartsen-organisatie. Daarom hebben zij een heldere visie op deze samenwerking geformuleerd. Zes bouwstenen vormen de ingrediënten voor zo’n regionale huisartsen­organisatie. Huis­­artsen weten daarmee wat zij mini­maal mogen verwachten van hun organisatie. 

In het hele land worden al veel succesvolle samenwerkingen gerealiseerd, getuige de verhalen van de betrokken huisartsen en bestuurders. Basisvoorwaarden zijn een heldere structuur voor besluitvorming, betrokkenheid van alle huisartsen die in een regio werken en adequate finan­ciering. We hopen dat deze bouwstenen, voorwaarden en voorbeelden u inspireren – en helpen – om te bouwen aan hechtere huisartsenzorg. 

Download de bouwstenen pdf