Wat gebeurt er in jouw regio?

Een sterke huisartsen- of eerstelijns­organisatie ondersteunt zorgverleners bij het bieden van goede patiënten­zorg en de complexe uitdagingen die op hen afkomen. Samen kun je effectiever aan de slag met de arbeids­markt­problematiek, toenemende zorgvraag en andere vraag­stukken. LHV, NHG en InEen geven een impuls aan de regionale samenwerking.

Door de fusie van kring en zorggroep staan alle neuzen dezelfde kant op.

Brent
Bearda-
Bakker

Huisarts,
akkrum
Wat anderen zeggen

Bouwstenen voor samenwerking

Een gezamenlijk vertrekpunt voor de huisartsenzorg

Onze visie

Samenwerken is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen die op de huisartsen­zorg afkomen. Deze krijgt bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsen­organisatie en huisartsen kunnen aanspraak maken op een basisniveau van dienstverlening.

Bouwstenen en randvoorwaarden

Zes bouwstenen vormen de ingrediënten voor de regionale huisartsen­organisatie. Basis­voorwaarden zijn een heldere structuur voor besluitvorming, betrokkenheid van alle huisartsen die in een regio werken en adequate financiering.

Samenwerking in de wijk

Deze handreiking helpt bij het organiseren van lokale samen­werking tussen huisartsen (-organisaties), andere zorg­aanbieders en gemeenten en legt de verbinding tussen wijk en regio. Ook handig voor gesprekken met zorgverzekeraars.

Huisartsenregio’s

Organisaties, regioplannen, activiteiten en kerngegevens in kaart gebracht

Hechte Huisartsenzorg krijgt overal in het land vorm. De interactieve regiokaart voor de huisartsenzorg De regiokaart biedt geen uitputtend overzicht van regio’s en activiteiten en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Regio’s leveren op vrijwillige basis informatie aan. Ondanks zorgvuldigheid van de redactie, kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is.brengt die ontwikkeling in beeld. De kaart geeft een overzicht van huisartsenregio’s. Door op een regio te klikken krijgt u inzage in de daar actieve organisaties, enkele kerngegevens en maximaal vijf door de regio-organisatie uitgelichte activiteiten. Een groot aantal regio’s stelt ook het regioplan als download beschikbaar.

Bent u als huisarts of organisatie actief in een regio en ziet u onjuistheden of heeft u aanvullende informatie?

Mail dan naar info@hechtehuisartsenzorg.nl

Meer informatie en tools