Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Vaals, Voerendaal

269000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

246
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

116
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

68
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R41

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

In dit regioplan geeft HuisartsenOZL haar visie om voor alle patiënten in Oostelijk Zuid Limburg geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijns zorg in de wijk zo thuis mogelijk te organiseren. Dit regioplan zal koersbepalend zijn voor de huisartsen en medewerkers in de praktijken en op de huisartsenpost de komende jaren.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

In een PlusPraktijk staat Positieve Gezondheid voorop. Positieve Gezondheid staat voor een huisarts die verder kijkt dan alleen uw klachten. Een huisarts die nauw samenwerkt met andere professionals in de wijk en extra aandacht heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving.

PlusPraktijkenPlusPraktijken

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. We bieden meerdere specialismen, korte wachttijden, snelle diagnoses en behandelingen, persoonlijk en dichtbij. Alle onderzoeken vinden plaats binnen één dagdeel

PlusPunt MCPlusPunt MC

Binnen de kerncoalitie mijnstreek werken huisartsenorganisaties in zowel de Oostelijke als Westelijke Mijnstreek (Meditta), Zuyderland MC, CZ en Burgerkracht nauw samen op het gebied van de Juiste zorg op de juiste plek.

Kerncoalitie MijnstreekKerncoalitie Mijnstreek

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

+31 45 747 0040huisartsen-ozl.nl

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.