Visie op regionale samenwerking
voor huisartsen

De landelijke huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen staan voor verregaande structurele samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg en de eerste lijn. Door meer eenheid en kortere lijnen in de regio neemt ook de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerste lijn toe.

LHV, NHG en InEen stellen vast dat structurele samenwerking in de regio niet langer vrijblijvend kan zijn. Structurele samenwerking en regionale planvorming krijgen bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsenorganisatie.

Structureel samenwerken in de regio is verbindend en niet langer vrijblijvend

Logo Nederlandse Huisartsengenootschap
Logo Landelijke Huisartsenvereniging
Logo InEen · Organiseert de eerste lijn

Onze visie

Samenwerken is nood­zakelijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkel­ingen die op de huisartsen­zorg afkomen. Deze krijgt bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsen­organisatie en huisartsen kunnen aanspraak maken op een basisniveau van dienstverlening.

Download de visie van LHV, NHG en InEen op regionalisering van de huisartsenzorg als PDF

Bouwstenen en randvoorwaarden

Zes bouwstenen vormen de ingrediënten voor de regionale huisartsen­organisatie. Basis­voor­waarden zijn een heldere structuur voor besluit­vorming, betrokkenheid van alle huis­artsen die in een regio werken en adequate financiering.

Download de bouwstenen en randvoorwaarden voor regionalisering als PDF