Ondersteuning aan multidisciplinaire Wijksamenwerkingsverbanden
Regio Zuid-Holland-Noord
Samenwerken in de wijk
Zorgprogramma Bewegingsapparaat
Regio Zuid-Holland-Noord
Substitutie en JZOJP
Andere chronische zorgprogramma’s
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Zorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen
Regio Zuid-Holland-Noord
GGZ
Andere chronische zorgprogramma’s
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Innoveren van de huisartsenpost
Regio Flevoland Zwolle Vechtdal
Acute zorg
ICT en eHealth
Meekijkconsult
Regio Flevoland Zwolle Vechtdal
Substitutie en JZOJP
ICT en eHealth
Toekomstbestendige huisartsenzorg
Regio Flevoland Zwolle Vechtdal
Praktijkorganisatie
Arbeidsmarktproblematiek
Persoonsgerichte zorg
ICT Masterplan
Regio Friesland
ICT en eHealth
Care Innovation Center West-Brabant
Regio West-Brabant
ICT en eHealth
WestWest
Regio West-Brabant
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Substitutie en JZOJP
Preventie
ICT en e-health
Regio Zoetermeer
ICT en eHealth
Platform Mooi Maasvallei
Regio Noordelijke Maasvallei
Persoonsgerichte zorg
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Preventie
Steungroep Noordelijke Maasvallei
Regio Noordelijke Maasvallei
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
HaZo24 Multisite certificering
Regio Noordelijke Maasvallei
Praktijkorganisatie
Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)
Regio Noordelijke Maasvallei
Praktijkorganisatie
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Arbeidsmarktproblematiek
Optometrie eerstelijn
Regio Arnhem
Andere chronische zorgprogramma’s
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Substitutie en JZOJP
Digitale consultatie
Regio Arnhem
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
ICT en eHealth
OZO Verbindzorg
Regio Arnhem
ICT en eHealth
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Ketenzorg Ontketend
Regio Arnhem
Andere chronische zorgprogramma’s
Persoonsgerichte zorg
ICT OPEN
Regio Arnhem
ICT en eHealth
Praktijkorganisatie
Arnhems Fonds Achterstandwijken
Regio Arnhem
Praktijkorganisatie
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Centrale triage West-Achterhoek
Regio Oude IJssel
Acute zorg
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Meditta Medisch Centrum Echt
Regio Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Regionaal Transfer Punt (RTP)
Regio Deventer Salland
Acute zorg
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Meer tijd voor de patient (MTVDP)
Regio Deventer Salland
Praktijkorganisatie
Persoonsgerichte zorg
Kwetsbaarheid in beeld (Zorggroep Krimpen)
Regio Rotterdam Rijnmond
Kwetsbare ouderen
Van ongeplande naar geplande zorg (Zorggroep Krimpen)
Regio Rotterdam Rijnmond
Kwetsbare ouderen
Integratie acute zorg
Regio Zoetermeer
Acute zorg
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Praktijkmanagement
Regio Haarlemmermeer
Praktijkorganisatie
POH GGZ
Regio Haarlemmermeer
GGZ
Praktijkorganisatie
Aanmeldportaal casemanagement dementie
Regio Haarlemmermeer
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
OPEN
Regio Amsterdam
ICT en eHealth
Praktijkorganisatie
De GLI in Amsterdam
Regio Amsterdam
Preventie
Andere chronische zorgprogramma’s
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Beter Oud in Amsterdam
Regio Amsterdam
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Bevordering Praktijkmanagement
Regio Zuid-Kennemerland
Praktijkorganisatie
Wijkgerichte Zorg
Regio Zuid-Kennemerland
Kwetsbare ouderen
Samenwerken in de wijk
Programma Brede Chronische Zorg
Regio Zuid-Kennemerland
Persoonsgerichte zorg
Praktijkorganisatie
Andere chronische zorgprogramma’s
Regionaal praktijkmanagement
Regio West-Alblasserwaard
Praktijkorganisatie
Gezondheidsdata
Regio West-Alblasserwaard
ICT en eHealth
Regioprogramma Zorg voor Ouderen
Regio West-Alblasserwaard
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Ruimte maken voor goede zorg
Regio Noord-Limburg
Praktijkorganisatie
Continuïteit huisartsenzorg
Regio Noord-Limburg
Arbeidsmarktproblematiek
Digitaal herontwerp
Regio Noord-Limburg
ICT en eHealth
Versterken kwaliteit van zorg
Regio Utrecht
Praktijkorganisatie
Doelmatige praktijkvoering
Regio Utrecht
Praktijkorganisatie
Ouderenzorg
Regio Twente-West
Kwetsbare ouderen
Populatiegerichte chronische zorg
Regio Twente-West
Persoonsgerichte zorg
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Preventie
Regio Twente-West
Preventie
Continuïteit huisartsenzorg
Regio Twente-Oost
Arbeidsmarktproblematiek
Praktijkorganisatie
Chronische zorg
Regio Twente-Oost
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Achterhoek Rookvrij
Regio Oude IJssel
Preventie
Eigen regie
Regio Oude IJssel
Substitutie en JZOJP
Persoonsgerichte zorg
Slim anders samen - ICT infrastructuur regionaal versterken
Regio Oss Uden
ICT en eHealth
Praktijkorganisatie
Capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg
Regio Oss Uden
Arbeidsmarktproblematiek
Toekomstbestendige huisartsenzorg
Regio Oss Uden
Praktijkorganisatie
Arbeidsmarktproblematiek
PlusPraktijken
Regio Oostelijk Zuid-Limburg
Persoonsgerichte zorg
Praktijkorganisatie
PlusPunt MC
Regio Oostelijk Zuid-Limburg
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Kerncoalitie Mijnstreek
Regio Oostelijk Zuid-Limburg
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Achterstandsproblematiek
Regio Nijmegen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Preventie
GGZ
Regio Nijmegen
GGZ
Ouderenzorg
Regio Nijmegen
Kwetsbare ouderen
Wijkgericht werken (Mediis)
Regio Midden-Holland
Samenwerken in de wijk
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Transferzorg Ouderen (Mediis)
Regio Midden-Holland
Kwetsbare ouderen
Acute zorg
Van ongeplande naar geplande zorg (Zorggroep Krimpen)
Regio Midden-Holland
Kwetsbare ouderen
Kwetsbaarheid in beeld (Zorggroep Krimpen)
Regio Midden-Holland
Kwetsbare ouderen
Programma ouderenzorg
Regio Midden-Brabant
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Vergroten van de beschikbare capaciteit huisartsenzorg
Regio Midden-Brabant
Arbeidsmarktproblematiek
Praktijkorganisatie
Verbeteren van de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod
Regio Midden-Brabant
Substitutie en JZOJP
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Samenwerking in gemeentelijk domein
Regio Maastricht Heuvelland
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
GGZ
Regio Maastricht Heuvelland
GGZ
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Ouderenzorg
Regio Maastricht Heuvelland
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Regionaal geïntegreerd his-kis-hap systeem en ondersteuning
Regio Harderwijk
ICT en eHealth
Hartfalen
Regio Harderwijk
Andere chronische zorgprogramma’s
Chronische nierschade
Regio Harderwijk
Andere chronische zorgprogramma’s
Vergroten mogelijkheden (digitale) consultatie
Regio Gelderse Vallei
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Substitutie en JZOJP
Coördinatie opvang acute GGZ
Regio Gelderse Vallei
Acute zorg
GGZ
Geïntegreerde ouderenzorg
Regio Gelders Rivierenland
Kwetsbare ouderen
Ontwikkeling ICT (Het Huisartsenteam)
Regio Breda Etten-Leur
ICT en eHealth
DSP programma Kind & Jeugd
Regio Zuidoost-Brabant
Andere chronische zorgprogramma’s
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
DSP programma Psychische zorg
Regio Zuidoost-Brabant
GGZ
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
DSP programma Kwetsbare Ouderenzorg
Regio Zuidoost-Brabant
Kwetsbare ouderen
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
I&A Ontwikkeling
Regio Drenthe
ICT en eHealth
Werkdrukverlaging in de ANW
Regio Drenthe
Acute zorg
Arbeidsmarktproblematiek
Chronische zorg
Regio Drenthe
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Regionale zorg "ruilverkaveling"
Regio Den Haag
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Regionalisering van de acute zorg conform de Houtskoolschets
Regio Den Haag
Acute zorg
Regionalisering van het zorgbestuur
Regio Den Haag
Praktijkorganisatie
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Wijkcoördinatoren
Regio Almere
Samenwerken in de wijk
Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
Optometrie in de eerste lijn
Regio Almere
Andere chronische zorgprogramma’s
Substitutie en JZOJP
Digitaal meekijkconsult met het ziekenhuis
Regio Almere
ICT en eHealth
Substitutie en JZOJP
Praktijkorganisatie