Regio Noordelijke Maasvallei

Bergen (L.), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

105000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

65
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

65
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

25
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R47

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

Syntein wil een essentiële bijdrage leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in de Noordelijke Maasvallei, oftewel in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. We doen dit onder het motto 'samen gezonder'. Onze werkzaamheden bestaan op de eerste plaats uit het ondersteunen en faciliteren van huisartsen en het bieden van integrale zorg middels zorgprogramma's. Bovendien streeft Syntein naar toekomstbestendige en innovatieve zorg. In dat kader initieert Syntein diverse projecten om zorg te vernieuwen, beter bereikbaar te maken en bij de tijd te houden.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Het Platform Mooi Maasvallei (PMM) en het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Netwerk PG) hebben als gezamenlijke ambitie het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio.

Wij gebruiken Positieve Gezondheid om in 2020 de droom van het Netwerk PG te realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” Het PMM op bestuurlijk en strategisch niveau en het Netwerk PG op tactisch en uitvoerend niveau. Zoals het in de collectieve ambitie van het PMM is verwoord: “Concrete resultaten boeken en excelleren in puur, leefbaar en gezond door samen doen en communiceren

Platform Mooi Maasvallei Platform Mooi Maasvallei

Samenwerking in netwerkverband met zorgaanbieders, welzijn, GGD en Gemeenten in Steungroep Noordelijke Maasvallei.

Steungroep Noordelijke Maasvallei Steungroep Noordelijke Maasvallei

Inmiddels 65% van de praktijk heeft een HaZo24 Multisite certificering.

HaZo24 ondersteunt:

- 24-uur per dag kwaliteit van huisartsenzorg
- Bewust bezig zijn met zorg voor de patiënt
- Structuur en controle
- Samenwerking en teamspirit als basis
- Risicobeperking voor zowel patiënt als medewerker
- Één visie met zo weinig mogelijk administratieve belasting
- Delen van kennis
- Samen leren van fouten

HaZo24 Multisite certificering HaZo24 Multisite certificering

Sinds 2015 loopt er ook een huisartsenproject rondom ‘Meer tijd voor de patiënt’ in het Noord-Limburgse Afferden. De pilot, waaraan momenteel vier huisartsenpraktijken deelnemen, is succesvol en biedt waardevolle inzichten. De betrokken huisartsen, zorggroep Syntein, het regionale Maasziekenhuis Pantein en Coöperatie VGZ zijn in gesprek over uitbreiding van deelnemende huisartsenpraktijken binnen de pilot.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aanbod van zorg in de regio in zowel de eerste als in de tweede lijn. In dit specifieke geval kunnen deze veranderingen op dit moment niet allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. In de loop van dit jaar verwachten de betrokken partijen meer duidelijkheid te geven.

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.