Regio Zoetermeer

Zoetermeer

127500
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

97
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

83
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

54
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
CZ
en
Menzis

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R09

Regioplan niet openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

Elke dag zetten de Zoetermeerse eerstelijnszorgverleners zich met hart en ziel in voor de inwoners van Zoetermeer en Benthuizen. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor de Zoetermeerders. De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) is de organisatie die huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

OuderenzorgOuderenzorg

Ouderenzorg

In ketenzorg werken de betrokken medische en paramedische zorgverleners samen, om u de beste hulp te kunnen geven. Met hen maakt u afspraken over de doelen die u wilt behalen en hoe u dat wilt doen.

Zo krijgt u een eigen zorgplan, dat bij u en uw leven past. Sommige zorgverzekeraars gebruiken voor ketenzorg de term ‘zorgprogramma'. De ketenzorg wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De SGZ maakt afspraken met uw zorgverzekeraar en uw zorgverleners over welke zorg u krijgt binnen deze ketenzorg en over de kwaliteit ervan.

Organisaties

Contact

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

+31 79 320 8686zoetermeergezond.nl
Regio Zoetermeer