Regio Zoetermeer

Zoetermeer

127500
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

97
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

83
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

54
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
CZ
en
Menzis

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R09

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer(SGZ) is de in 1974 opgerichte multidisciplinaire organisatie die de acute, chronische en complexe huisartsen- en eerstelijnszorg in Zoetermeer organiseert en huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt. De SGZ verenigt de functies van gezondheidscentra en wijksamenwerkingsverbanden, zorggroep voor chronische en complexe zorg, Huisartsenpost en Dienstapotheek, Regionale Ondersteuning Structuur en facilitair bedrijf voor de eerstelijn. De publiekswebsite van de Zoetermeerse eerstelijn is www.zoetermeergezond.nl.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

ICT en e-healthICT en e-health

ICT en e-health

ICT en e-health

De Zoetermeerse eerstelijn heeft een geïntegreerd en professioneel beheerd ICT-systeem waarop alle huisartsen, Huisartsenpost, apotheken en Dienstapotheek zijn aangesloten, waarmee beschikbaarheid van het medisch en farmaceutisch dossier van alle Zoetermeerders voor acute en reguliere zorg 7x24 uur wordt gewaarborgd. Innovatie op het vlak van ICT en e-health is een belangrijk speerpunt van de SGZ.

Integratie acute zorg Integratie acute zorg

Integratie acute zorg

Integratie acute zorg

In2021 heeft de SGZ als vertegenwoordiger van Zoetermeerse huisartsen, apothekers en andere eerstelijns beroepsbeoefenaren samen met het Lange Land Ziekenhuis, Fundis (VVT), Rivierduinen en Parnassia (GGZ) en met warme steun van zorgverzekeraars CZ en Menzis de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer(handelsnaam “Zoetermeer 2025”) opgericht. De publiekswebsite van de vereniging is www.zoetermeer2025.nl.

Organisaties

Contact

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

+31 79 320 8686zoetermeergezond.nl
Regio Zoetermeer