Regio Almere

Almere

215000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

143
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

140
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

24
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Zilveren Kruis
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R01

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De Regio-organisatie Huisartsen Almere zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Almere. Door het versterken van de samenwerking in de eerstelijn wil REHA een bijdrage leveren aan het verminderen van de gezondheidsverschillen tussen groepen bewoners, samen zorgen voor kwalitatief goede zorg op de juiste plek en voor een gezonde leefomgeving, bereikbaar voor iedereen tegen aanvaardbare kosten.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Inzet en opleiding van wijkzorgcoördinatoren in de hele stad. De zorg aan de patiënt wordt aangeboden dicht bij huis in een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dit kan een gezondheidscentrum zijn, maar ook een huisartsenpraktijk met samenwerkingsafspraken met vaste partners in de eerstelijn, in de vorm van een wijkzorgnetwerk/hometeam.

WijkcoördinatorenWijkcoördinatoren

Door gebruik te maken van specialistische kennis in de vorm van het meekijkconsult kan de huisarts meer vragen in de eerste lijn beantwoorden. Technisch is het nu mogelijk om via ZorgDomein een teleconsult uit te voren waarbij de specialist patienteninformatie heeft met een gerichte vraag van de huisarts.

Optometrie in de eerste lijnOptometrie in de eerste lijn

Door gebruik te maken van specialistische kennis in de vorm van het meekijkconsult kan de huisarts meer vragen in de eerste lijn beantwoorden. Technisch is het nu mogelijk om via ZorgDomein een teleconsult uit te voren waarbij de specialist patiënteninformatie heeft met een gerichte vraag van de huisarts.

Digitaal meekijkconsult met het ziekenhuisDigitaal meekijkconsult met het ziekenhuis

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

De website voor Regio-organisatie Huisartsen Almere (ReHa) is nog in ontwikkeling. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de individuele huisartsenorganisaties.

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.