Regio Zuid-Kennemerland

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Spaarnwoude, Velsen (onder het kanaal) en Zandvoort

290000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

225
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

140
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

102
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Zilveren Kruis
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R21

Regioplan niet openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

In 2019 is de Huisartsen Zuid-Kennemerland (HZK) opgericht en zijn de eerste activiteiten onder de vlag van de HZK uitgevoerd. Voor 2020 is een uitgebreid jaarplan, in de vorm van dit Regioplan, opgesteld. Daarnaast ondersteunt HZK als regio-organisatie ook de regio Midden-Kennemerland.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Bekijk regiobeeld

Het regiobeeld van deze regio is niet beschikbaar. Dit regiobeeld aanleveren voor publicatie? E-mail ons.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

In 2020 zet de HOZK bij iedere huisartsenpraktijk die ondersteuning wil van een praktijkmanager en aan de gestelde voorwaarden voldoet, een praktijkmanager in.

Bevordering PraktijkmanagementBevordering Praktijkmanagement

Kcoetz Wijkgerichte zorg brengt zorgverleners bij elkaar voor kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland. Met goede zorg en deskundige aandacht zorgen deze professionals er samen voor, dat een oudere veilig in de eigen omgeving kan blijven wonen.

Wijkgerichte ZorgWijkgerichte Zorg

De HOZK ondersteunt de aangesloten praktijken bij het leveren van de zorg binnen de ketens door coördinatie van de financiering en afspraken met derde partijen. Besloten is om in de toekomst de losse ketens te integreren in een Programma Brede Chronische Zorg. Om dit te realiseren is door de HOZK en de VUmc een onderzoek gestart naar de best mogelijke vorm om deze ketenzorg samen te voegen.

Programma Brede Chronische ZorgProgramma Brede Chronische Zorg

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Huisartsen Zuid Kennemerland (HZK)

+31 62 094 3967huisartsenzuidkennemerland.nl