Regio Zuidoost-Brabant

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

600000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

400
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R45

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

DOH, SGE en PoZoB hebben binnen DSP een inhoudelijke samenwerking opgebouwd. DSP zoekt in alle samenwerking naar: meer persoonsgerichte zorg met betere kwaliteit van zorg, meer doelmatigheid vanuit de behoefte van de patiënt, werkplezier van de zorgverlener en organiseerbaarheid / vernieuwing van zorg met oog op het vergroten van de arbeidsproductiviteit.

Dit regioplan is een eerste proeve van een gezamenlijke regionale agenda en plan van aanpak. Het is voor de samenwerkingspartners een eerste regioplan en gelijk ook een gezamenlijk regioplan, waarbij wij van mening zijn dat dit een goede basis vormt om verder te ontwikkelen en verbeteren.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Een lang en gezond leven begint bij de jeugd. Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich gezond te ontwikkelen, met de juiste hulp en ondersteuning. Van ruim 90% van de kinderen wordt de algemene gezondheid als goed beoordeeld, maar vooral de psychische gezondheid baart zorgen. Bij 10% van de 4- tot en met 11-jarigen is er een indicatie voor psychosociale problematiek. Ook de groep jongeren tussen 12 en 18 jaar met psychische problemen is groot (14%). De zorggroepen hebben een programma om kinderen en ouders te ondersteunen als er problemen dreigen te ontstaan tijdens het opgroeien.

DSP programma Kind & JeugdDSP programma Kind & Jeugd

Een andere groep die aandacht vergt, zijn de mensen in onze regio met psychische klachten. Psychische stoornissen zorgen vaak al op relatief jonge leeftijd voor een sterk verminderde kwaliteit van leven. Zo staan angststoornissen en depressie in de top 5 van aandoeningen met de grootste ziektelast bij mensen. De zorggroepen werken samen met andere organisaties en behandelaren die betrokken zijn bij deze aandachtsgroep aan gestructureerde zorg in het programma psychische zorg.

DSP programma Psychische zorgDSP programma Psychische zorg

Een specifieke aandachtsgroep vormen de kwetsbare ouderen. Bij deze ouderen zorgt een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen voor toenemende kwetsbaarheid. De zorggroepen verbinden met een gezamenlijk zorgprogramma de behandelaars die betrokken zijn bij de zorg voor een kwetsbare oudere. Dit om deze ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving te laten wonen. Onderdeel van dit DSP-programma is het project Transferzorg.

DSP programma Kwetsbare OuderenzorgDSP programma Kwetsbare Ouderenzorg

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Voor deze regio is de regio-organisatie nog in oprichting. Voor uw vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE).

+31 40 711 6000sge.nl/samenwerkingspartners/dsp