Regio Friesland

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf

660000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

500
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

300
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
De Friesland
en
Zilveren Kruis

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R06

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

Dokterszorg Friesland ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. Doel van dit regiobeeld is dat het zorgveld gezamenlijk de huidige stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen rondom de populatie, zorgvraag en zorgaanbod in kaart brengen.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Vanuit het gedachtegoed dat digitalisering veel kansen biedt voor Friese huisartsen hebben de Friese Huisartsen Vereniging en Dokterszorg Friesland een gezamenlijk ICT Masterplan opgesteld.

ICT MasterplanICT Masterplan

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Secretariaat wordt gevoerd door Dokterszorg Friesland B.V.

+31 51 365 6770dokterszorg.nl

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.