Regio Zuid-Holland-Noord

Alphen aan de Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude

300000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

139
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

139
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

120
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Zorg en Zekerheid
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R08

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Rijn en Duin staat voor de versterking van de multidisciplinaire eerstelijnszorg. Dit doen we door eerstelijns zorgverleners en hun wijksamenwerkingsverbanden te ondersteunen en te faciliteren in het samenwerken aan een betere gezondheidszorg.

Ondersteuning aan multidisciplinaire Wijksamenwerkingsverbanden Ondersteuning aan multidisciplinaire Wijksamenwerkingsverbanden

De werkgroep Bewegingsapparaat houdt zich onder andere bezig met het maken van goede regionale samenwerkingsafspraken. Zo wordt onderzocht of en hoe de screening op osteoporose bij patiënten van 50 jaar of ouder met een botbreuk kunnen verplaatsten van de tweede naar de eerste lijn. Hiertoe vindt samenwerking plaats met ziekenhuizen en zijn er transmurale afspraken gemaakt in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zorgprogramma BewegingsapparaatZorgprogramma Bewegingsapparaat

De werkgroep GGZ onderhoudt het ketenzorgprogramma Angst- en stemmingsproblematiek. Het gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken met zorgverleners uit de Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn gemaakt. Daarnaast is aandacht besteed aan het omgaan met bipolaire stoornis, het voorschrijven van antidepressiva, winterdepressie en postpartum depressie. Verder hebben de psychosomatisch fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist, de POH GGZ en kaderhuisarts GGZ hun werkprotocollen toegevoegd.

Zorgprogramma Angst- en stemmingsproblemenZorgprogramma Angst- en stemmingsproblemen

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.