Regio West-Brabant

Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht

222000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

101
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

96
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

72
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R27

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

In het regioplan wordt weergegeven hoe Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) de komende jaren invulling wil geven aan de mogelijkheden die de nieuwe O&I (organisatie & infrastructuur) financiering biedt en daarnaast ook kan voldoen aan de toenemende eisen die aan de huisartsenpraktijk (huisartsvoorziening) worden gesteld. De contracten met zorgverzekeraars en ketenpartners lopen via ZGWB BV.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis.

Care Innovation Center West-BrabantCare Innovation Center West-Brabant

WestWest is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsorganisaties in westelijk West-Brabant.

WestWest organiseert, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met zorg- of hulpvraag in westelijk West-Brabant:

A. Zorgverleners en partijen rondom de burger werken integraal;
B. Informatie van de burger/patiënt is integraal beschikbaar en wordt tussen de deelnemers van WestWest waarnodig actief gedeeld en beschikbaar gesteld, met inachtneming van de privacy wetgeving;
C. De burger met zorg- of hulpvraag staat in het middelpunt van het netwerk van professionals.

De ambitie is vooral inhoudelijk gedreven, in welzijn, preventie, genezing en zorg. Professionals en burgers met hulp- of zorgvraag worden betrokken bij het bereiken van deze ambitie.

WestWestWestWest

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Secretariaat wordt gevoerd door Huisartsencoöperatie West-Brabant

+31 85 488 06 95hcwb.nl

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.