Regio West-Brabant

Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht

222000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

101
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

96
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

72
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R27

Regioplan niet openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

In het regioplan wordt weergegeven hoe Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) de komende jaren invulling wil geven aan de mogelijkheden die de nieuwe O&I (organisatie & infrastructuur) financiering biedt en daarnaast ook kan voldoen aan de toenemende eisen die aan de huisartsenpraktijk (huisartsvoorziening) worden gesteld. De contracten met zorgverzekeraars en ketenpartners lopen via ZGWB BV.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Regio-organisaties ondersteunen de aangesloten zorgverleners bijvoorbeeld bij digitalisering, het maken van samenwerkingsafspraken, arbeidsmarktvraagstukken, de bedrijfsvoering, het vormgeven van het zorgaanbod en het kwaliteitsbeleid. De invulling en focus sluit aan bij de behoefte van de zorgverleners en de zorgvraag in de regio. Hier vindt u een selectie van de meest bijzondere, vooruitstrevende of belangrijke activiteiten van deze regio.

Geen activiteiten bekend

Deze regio heeft nog geen activiteiten ingediend voor publicatie.

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en wilt u activiteiten delen, e-mail ons.

Organisaties

Contact

Secretariaat wordt gevoerd door Huisartsencoöperatie West-Brabant

+31 85 488 06 95hcwb.nl
Regio West-Brabant