Regio Deventer Salland

Deventer, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst

200000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

165
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

155
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

66
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Salland Zorgverzekeraar
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R38

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De huisartsen in de regio Deventer werken samen in de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Het doel: zorgen dat uw huisarts zorg kan leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit.

HCDO werkt voor huisartsen in Bathmen, Deventer, Diepenveen, Epse, Gorssel, Haarle, Holten, Laren, Luttenberg, Markelo, Olst, Raalte, Schalkhaar, Terwolde, Twello, Wesepe, Wilp.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Sinds eind 2017 verzorgt het RTP, gesitueerd in het Deventer Ziekenhuis, voor de huisartsen de logistiek rondom de verwijzing naar een ELV-bed, GRZ-bed, crisis bed of het verpleeghuis(Wlz). Deze werkwijze is vanaf het begin enorm succesvol gebleken.

Waar huisartsen eerst verschillende telefoontjes moesten plegen en veel tijd kwijtwaren aan een opname. Is het nu binnen no time geregeld. Het transferpunt is niet alleen een organisatorische hulp, maar ook zorginhoudelijk een steun in het vinden van de best passende plek voor de patiënt.

De transferverpleegkundigenzijn heel goed op de hoogte van de wetgeving en indicatiestelling. Ook verschaft het de regio inzicht in managementinformatie. Wat is nu precies de vraag naar een bepaald soort bedden? Hoe lang en waar worden mensen opgenomen? En hoe staat het ervoor met de wachttijden en afwijzingen voor ELV-bedden? Dit soort gegevens hebben we nu op een rij, wat nuttig is in het oplossen van knelpunten in de keten. Inmiddels wordt de werkwijze ook digitaal ondersteunt door VIPLive en POINT.

Regionaal Transfer Punt (RTP)Regionaal Transfer Punt (RTP)

In het huisartsencontract van de HCDO met Eno is voor de periode 2019 –2021 een module opgenomen getiteld ‘Meer tijd voor de patiënt’. De deelnemende huisartsen krijgen tijd om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen. Deinvestering in geld en ondersteuning voor huisartsen die door Eno en de HCDO wordt geboden, is de basis om met dit project te kunnen starten. Gedurende de looptijd wordt onder andere gekeken of deze kwaliteitsimpuls bijdraagt aan hetwerkplezier van de huisartsen en of verwijzingen naar de tweede lijn afnemen. De behaalde resultaten zijn bepalend of de module over 2,5 jaar gecontinueerd kan worden. Op 1 juli 2019 zijn 22 huisartsenpraktijken gestart, inmiddels doen 40 praktijken mee.

Wat houdt Meer tijd voor de patiënt in?

In de module ontvangt de praktijk een vergoeding voor de inzet van een extra waarnemer of physician assistent. Het aantal uren dat de waarnemer extra kan worden ingezet, komt voor een normpraktijk ongeveer neer op 1 dag per week. Dit geeft de praktijkhouder de mogelijkheid om een deel van de tijd anders te besteden. Praktijken die meedoen aan de module kunnen zelf aandragen waar ze deze extra tijd aan gaan besteden of maken gebruik van een keuzemenu samengesteld door de HCDO. Op deze manier kiest de praktijk wat passend is in de eigen werkwijze en context. Bekijk hieronder het projectplan.

Voorbeelden van projecten

De projecten waar praktijken aan kunnen deelnemen zijn heel divers. Zo richt de ene praktijk zich op het inrichten van langere consulten in combinatie met een andere manier van gespreksvoering (oplossingsgericht werken), terwijl een ander juist tijd vrijmaakt om te investeren in de samenwerking met het sociaal domein (Waar is Wally?). Ook bespreken veel praktijken, naar voorbeeld van andere pilots elders, hun verwijzingen om hiervan te leren. Ook gaan praktijken aan de slag met Lean werken.

In het kader van MTVDP hebben we van een aantal deelprojecten in onze regiofilmpjes opgenomen ter informatie en inspiratie voor andere huisartsen in de regio:
- Lean werken
- Oplossingsgericht werken
- Bespreken verwijzingen
- Waar is Wally?

Meer tijd voor de patient (MTVDP)Meer tijd voor de patient (MTVDP)

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties

Contact

Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken

+31 57 050 1770hcdo.nl

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.