Regio Noord-Limburg

Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray

235000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

225
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

105
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

55
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R42

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

Hieronder vindt u het Regioplan 2020-2021 van Coöperatie Cohesie, de huisartsenorganisatie van 105 gevestigde huisartsen in de regio Noord-Limburg. Wij staan voor 24/7 kwalitatief goede huisartsenzorg dichtbij huis in samenwerking met (keten)partners voor de ruim 235.000 patiënten in de regio. Dit doen wij door de huisartsenpraktijken persoonsgericht en praktijkgericht te ontzorgen en versterken met optimale inhoudelijke en materiële randvoorwaarden.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Ruimte maken voor goede zorgRuimte maken voor goede zorg

Ruimte maken voor goede zorg

Ruimte maken voor goede zorg

Continuïteit huisartsenzorgContinuïteit huisartsenzorg

Continuïteit huisartsenzorg

Continuïteit huisartsenzorg

Met het project ‘huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg’ wordt beoogd de huisartsenzorg in de regio voor de komende jaren te waarborgen door deze zodanig te organiseren dat de verwachtte tekorten zoveel mogelijk worden opgevangen. Tevens wordt met ketenpartners uit het Geijsterenoverleg en de andere huisartsenorganisaties in Limburg op regionaal en provinciaal niveau samengewerkt.

Digitaal herontwerpDigitaal herontwerp

Digitaal herontwerp

Digitaal herontwerp

Organisaties

Regio Noord-Limburg