Regio Oude IJssel

Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude Ijsselstreek

146000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

129
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

66
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

38
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Menzis
en
VGZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R39

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De huisartsenzorg is sterk in beweging. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Dit beleidsplan beschrijft de koers die wij willen varen van 2019 tot 2023.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Om goed in te kunnen spelen op de veranderende zorgvraag en de toenemende complexiteit is afstemming en samenwerking tussen de
zorgorganisaties in de regio essentieel. In dit kader hebben het Slingeland ziekenhuis (onderdeel van Santiz), Huisartsenzorg Oude IJssel, Sensire, Azora, GGNet en NAAST gezamenlijk een regiovisie op de acute medische zorg (waaronder de verpleegkundige zorg) ontwikkeld.

Het plan omvat een uitgewerkte visie en biedt handvatten en kaders op basis waarvan in de toekomst inrichtingsbesluiten genomen kunnen worden. De centrale triage is een belangrijk en impactvol onderdeel van de visie en is al een slag verder uitgewerkt (zie regiovisie).

Centrale triage West-Achterhoek Centrale triage West-Achterhoek

Het kabinet heeft samen met maatschappelijke organisaties, gezondheidsfondsen, beroepsverenigingen van zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten en bedrijven een pakket aan stevige maatregelen en acties afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

Dat wil zeggen: een generatie van kinderen die rookvrij opgroeit. Het werd voor de regio Achterhoek tijd om hier ook invulling aan te gaan geven. Verschillende maatschappelijke organisaties en gemeenten uit de Achterhoek nemen hierin het voortouw. Zij doen dit graag voor en met iedereen die hieraan wil meewerken. Elke organisatie, elk bedrijf en elk individu.

Achterhoek RookvrijAchterhoek Rookvrij

Minder medische zorg en meer eigen regie met hulp van mantelzorgers.

Eigen regieEigen regie

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

Organisaties