Regio Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

102000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

59
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

12
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
Zorg en Zekerheid
en
Zilveren Kruis

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R25

Regioplan in ontwikkeling

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie waarin eerstelijns zorgverleners samenwerken. Wij ondersteunen eerstelijnsprofessionals in de Haarlemmermeer om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doen wij door het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Praktijkmanagement Praktijkmanagement

Praktijkmanagement

Praktijkmanagement

POH GGZPOH GGZ

POH GGZ

POH GGZ

Naast de chronische zorg richt Zorggroep Haarlemmermeer zich ook op zorg voor mensen met psychische problematiek. De Zorggroep treedt op als werkgever voor de POH’s GGZ, die zorg verlenen in de huisartsenpraktijk. De feitelijke zorginhoudelijke aansturing geschiedt door de huisartsen zelf, als regiehouder van de praktijk.

Er zijn POH’s GGZ die zich richten op zorg voor volwassenen en er zijn POH’s die zorg verlenen aan jeugdigen tot 18 jaar.

Aanmeldportaal casemanagement dementieAanmeldportaal casemanagement dementie

Aanmeldportaal casemanagement dementie

Aanmeldportaal casemanagement dementie

Met de betrokken organisaties, te weten Zorggroep Haarlemmermeer, VVT organisaties (Amstelring, Allerzorg, Buurtzorg, PCSOH, Zorgcentra-Meerlanden, Zorgbalans en de Zorgspecialist), het Spaarnegasthuis en Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden, is afgesproken om de toeleiding naar casemanagement te regelen via een Aanmeldportaal.

Huisartsen en specialisten kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer met de diagnose dementie via het nieuwe centrale aanmeldportaal op een eenvoudige en veilige manier aanmelden voor de begeleiding van een casemanager dementie/ dementieverpleegkundige.

Organisaties

Regio Haarlemmermeer