Regio Maastricht Heuvelland

Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul

175000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

193
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

93
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

52
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R43

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De zorg in Nederland is volop in beweging. Bij al deze bewegingen zijn de gevolgen voor de huisarts, als spin in het zorg-web, duidelijk voelbaar en merkbaar. Het is een opdracht voor ZIO, als eerstelijnszorgorganisatie, om huisartsenpraktijken hierbij zo veel mogelijk ondersteuning te bieden, te anticiperen op veranderingen en proberen de huisarts hierbij te ontlasten.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Samenwerking in gemeentelijk domeinSamenwerking in gemeentelijk domein

Samenwerking in gemeentelijk domein

Samenwerking in gemeentelijk domein

‘Blauwe Zorg in de Wijk’ is een ambitieus project omdat dit door de schotten van financiering en beheersing heen gaat. Ambitieus omdat het weliswaar start met zorg en welzijn, maar nadrukkelijk moet doorgroeien naar het betrekken van participatie (werkgevers, uitkering, enzovoort), onderwijs, wonen en zo verder.

GGZGGZ

GGZ

GGZ

Gezien de landelijke ontwikkelingen is besloten om de huisartsgeneeskundige GGZ vanaf 2014 in de regio Maastricht-Heuvelland anders vorm te geven en is de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) in de huisartsenpraktijken geïntroduceerd. Voor de verwijzing naar de curatieve GGZ is een verwijsmodel gemaakt.

OuderenzorgOuderenzorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Het doel van de keten "Complexe Zorg voor Ouderen" is het verbeteren van de situatie (lees: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg) van de oudere patiënt (75+) met complexe problematiek. Waarbij wordt gestreefd naar een situatie waarin beter en eerder zicht op kwetsbare ouderen is waardoor achteruitgang of acute situaties kunnen worden voorkomen en/of vertraagd, er proactieve monitoring plaatsvindt van de ouderen met complexe problematiek, en er sprake is van geïntegreerde zorg waarbij de huisarts de regierol vervult.

Organisaties

Contact

ZIO Zorg in Ontwikkeling

+31 43 350 6910zio.nl
Regio Maastricht Heuvelland