Regio Nijmegen

Berg en Dal, Beuningen, Druten, Grave, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen

440000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

480
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
VGZ
en
CZ

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R48

Regioplan niet openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

De regionale eerstelijnszorg organisaties in de regio Nijmegen hebben met de lokale samenwerkingsverbanden de gezamenlijke ambitie de multidisciplinaire zorg in de regio te optimaliseren. In eerste instantie door het gezamenlijk opstellen van een Regioplan op inhoud en structuur van de zorg.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Regiobeeld

Het regiobeeld bevat de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en de verwachte (bevolkings-)ontwikkeling. Het is daarmee een goed vertrekpunt voor het regioplan.

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Een integrale benadering met een goede afstemming tussen het medische en welzijns/sociaal/maatschappelijk domein is bij uitstek noodzakelijk, nuttig en gewenst voor de groep mensen met problemen op meerdere levensdomeinen.

AchterstandsproblematiekAchterstandsproblematiek

In de regio Nijmegen wordt samenhangende, passende, wijkgerichte zorg geleverd voor mensen met psychosociale, psychische en psychiatrische klachten. Hiermee sluiten we aan op het hoofdlijnakkoord GGZ uit 2018.

GGZGGZ

De zorg voor ouderen en ondersteuning geboden wordt geboden vanuit de visie van positieve gezondheid / herstelgerichte zorg, waarbij de focus vooral ligt op wat de oudere nog wel kan en minder op wat deze niet kan en dat geen onnodige medische zorg wordt geboden als het geen bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van leven.

OuderenzorgOuderenzorg

Zorggebruik per gemeente

Op regiobeeld.nl deelt het RIVM data over het zorggebruik per gemeente. Klik hieronder op een gemeente uit deze huisartsenregio en bekijk de data.

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Lees onze disclaimer.