Overzicht scholingsaanbod

Download deze tool als PDF

ter ondersteuning van Hechte Huisartsenzorg

In deze verdieping geven we een overzicht van het scholingsaanbod dat huisartsen en bestuurders kan helpen bij het vormgeven van structurele regionale samenwerking of organisatievorming. Thema’s die raken aan de regionaliseringsopgaven van huisartsen en eerstelijnsorganisaties zijn onder meer netwerkvorming, samenwerken, bestuurlijke ontwikkelingen en regionale planvorming. Veel scholingen hebben betrekking op competenties die relevant zijn voor het besturen en organiseren, andere richten zich juist op specifieke deeltaken (financiën, vergaderen) of bieden een samenhangend pakket.

De lijst van opleidingen is samengesteld door de werkgroep Hechte Huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen. De lijst bevat naast het scholingsaanbod vanuit NHG, LHV en InEen ook het scholingsaanbod van bekende andere aanbieders die zich richten op de eerstelijnszorg en/of huisartsen.

Dit overzicht is niet uitputtend. Het helpt (huisarts)bestuurders wel goed op weg bij het vinden van scholing voor verdere professionalisering.

Tip: op de website van de LHV Academie vindt u het actuele scholingsaanbod van de LHV. U kunt filteren op  doelgroep ‘(toekomstig) huisartsbestuurder’ en onderwerp ‘LHV Bestuursacademie’.

Scholingsoverzicht

Het aanbod van opleidingen, scholingen en ondersteuning in dit overzicht is ingedeeld in deze thema’s:

  1. Ontwikkeling van goede bestuurders / leiders, bestuurlijke ontwikkeling
  2. Tot stand brengen van samen­­werking­ / netwerk­­vorming in de regio, incl. organisatie­­vorming / governance
  3. Samenwerking goed houden binnen de dynamiek van de organisatie.
  4. Concretiseren van activiteiten en plannen in de regio

Alle opleidingen zijn specifiek voor de eerstelijnszorg. Per opleiding is aangegeven op welk werkervaringsniveau en welke doelgroep de opleiding zich richt en hoe lang deze duurt.

1. Ontwikkeling van goede bestuurders / leiders, bestuurlijke ontwikkeling

a. Kennismaken met besturen, interesse wekken, beginnen:

NHG: Kaderopleiding B&O

Kaderopleiding Beleid en Beheer is momenteel in revisie, startdatum van een volgende opleidingsgroep is nog onbekend.

Leergang Kiezen voor bestuurswerk (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 6 dagdelen (excl. opdracht)

Van huisarts naar bestuurder (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: Op maat, max. 3 dagen

b. Ontwikkeling basisvaardigheden voor bestuurders:

Authentiek presenteren (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dag (excl. opdracht)

Effectief vergaderen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Effectief online vergaderen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Overtuigen en beïnvloeden voor bestuurders (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Balans lezen voor penningmeesters (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Jaarplan, begroting en jaarrekening (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Succesvol onderhandelen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 2 dagdelen

Succesvol onderhandelen - online masterclass (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel + individuele nazorg 45 min. per persoon

Essentieel onderhandelen  (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Praktijkhouder, Hid(ha), waarnemer
Duur: ruim 1 dagdeel

Vakkundig voorzitten (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 2 dagdelen

Professioneel pitchen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 2 dagdelen

Omgaan met online kritiek (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 1 dagdeel

Presentatievaardigheden (keijzervanderjagt.nl)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur: 1 dagdeel

Geweldloze communicatie (keijzervanderjagt.nl)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur: Maatwerk

Professioneel presenteren (www.VVAA.nl)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur: 1 dag

Leiding geven (https: //keijzervanderjagt.nl/)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur: 4 uur

c. Verdieping en leiderschap:

Leergang medisch leiderschap (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Praktijkhouder, Hid(ha), waarnemer
Duur: 6 dagen

Leergang besturen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: 3 dagen

Omgaan met de media (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Huisarts-bestuurder
Duur: Maatwerk, 1 dagdeel of meer

Leergang leiderschap in de veranderende eerstelijnszorg (jvei.nl)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Bestuurder en toekomstige bestuurder
Duur: 8 dagen (vier blokken van 2 dagen, 12.00 - 16.00

Masterclass eerstelijns bestuurders (Tilburg University)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Bestuurder, huisartsen met bestuursambitie
Duur: Looptijd is 1 jaar (40 dagdelen)

SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde)

Sioo richt zich op organisatie- en verandervraagstukken en geeft trainingen voor bestuurders, (interim)managers, kwartiermakers, stafspecialisten, interne en externe adviseurs, veranderaars en andere professionals. Zij zijn actief in het bedrijfsleven zoals banken en verzekeraars, bij overheden, de zorg, het onderwijs en non-profitorganisaties.

2. Tot stand brengen van samen­­werking­/netwerk­­vorming in de regio, inclusief organisatie­­vorming/governance

Intervisietraject Governance (InEen) www.husselmanadvies.nl

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Ondernemende huisartsen
Duur: Maatwerk

Profclass-module-2 Samenwerken in de wijk (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Praktijkhouders, Hid(ha) en waarnemer
Duur: 5 dagen

Leiderschap in samenwerking

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Bestuurders zorgorganisaties
Duur: 2 dagen

3. Samenwerking goed houden binnen de dynamiek van de organisatie:

Effectief besturen voor geïntegreerde eerstelijns- en huisartsorganisaties (JVEI)

Ervaringsniveau: Gevorderden
Doelgroep: Bestuurders, huisartsen met bestuursambitie
Duur: 6 dagen (15.00 -21.30 uur)

Hoe goed is uw bestuur: QuickScan + werksessies (JVEI)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Bestuurlijk actieve huisartsen, toezichthouders, directies
Duur: Maatwerk, (+/- 20 uur over meerdere dagen)

Creëren van beweging in de eigen huisartsenorganisatie (JVEI)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur: 2x een dagdeel (excl. opdracht)

Inzet coaches voor medici (NHG) (oa intervisie, teamcoaching)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Huisartsen
Duur:Maatwerk

4. Concretiseren van activi­teiten en plannen in de regio:

Workshop regionaliseren in de contouren van O&I (jvei.nl)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep:Bestuurders zorgorganisaties (eerste- en tweedelijnszorg)
Duur: 2 dagen

Workshops e.d. via ROS’en (www.ros-netwerk.nl)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Bestuurders en zorgverleners in de eerstelijnszorg
Duur: Maatwerk

Werksessie stakeholdersbeleid voor kringbesturen (LHV Academie)

Ervaringsniveau: Beginners tot gevorderden
Doelgroep: Kringbestuurders
Duur: 1 of 2 dagdelen

Conclusie en aanbevelingen
Er is een behoorlijk aanbod aan scholing voorhanden dat huisartsen en bestuurders van wijkgerichte en regionale organisaties kan ondersteunen bij de invulling van regionale samenwerking en organisatievorming. Er lijkt in het aanbod behoorlijk wat overlap te zitten. Het zwaartepunt van het aanbod ligt veelal op de individuele ontwikkeling van huisartsen met bestuurlijke aspiraties. Het aanbod dat ingaat op vormgeving en implementatie van afspraken over regionale samenwerking en organisatievorming is aanmerkelijk kleiner en berust vooral op consultancy. LHV/InEen/NHG streven ernaar het aanbod meer op elkaar af te stemmen en lacunes in te vullen.

Meer informatie en tools

Wilt u de volgende stap zetten in Hechte huisartsenzorg? Hier vindt u achtergrondinformatie, links en tools die daarbij kunnen helpen.

Leidraad voor samenwerking en contractering huisartsenzorg op regionaal niveau

Deze leidraad van ZN, LHV en InEen biedt huisartsen, huis­artsen­organisaties en zorg­verzekeraars uitgangs­punten om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een regionale huisartsen­organisatie, het opstellen van een regiobeeld en regioplan en de bij­behorende (financiële) afspraken.