Handreiking voor het betrekken van alle huisartsen

Download deze tool als PDF

bij de regionale huisartsenorganisatie

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke regionale huisartsenorganisatie is dat alle huisartsen zeggenschap hebben in en betrokken zijn bij de eigen regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie. Een goede regionale huisartsenorganisatie heeft voordelen voor alle huisartsen: praktijkhouder of niet-praktijkhouder. Samen vormen zij de regionale huisartsenorganisatie voor regionale samenwerkingspartners.

Maak er werk van!

Om de kwaliteit van de huisartsenzorg te borgen en regionale knelpunten aan te pakken heeft de organisatie draagvlak en mandaat nodig, en dus betrokkenheid van praktijkhouders en niet-praktijkhouders. De praktijk is nog weerbarstig. LHV, InEen en NHG adviseren regionale huisartsenorganisaties en de aangesloten huisartsen daarom (meer) werk te maken van het betrekken en aansluiten van niet-praktijkhoudend huisartsen. Met de handreiking om de betrokkenheid van alle huisartsen bij de regionale huisartsenorganisatie te vergroten, praktijkvoorbeelden en tips voor huisartsen bieden LHV, InEen en NHG handvatten om de betrokkenheid van niet-praktijkhoudend huisartsen regionaal op te pakken.

Meer informatie en tools

Wilt u de volgende stap zetten in Hechte huisartsenzorg? Hier vindt u achtergrondinformatie, links en tools die daarbij kunnen helpen.

Leidraad voor samenwerking en contractering huisartsenzorg op regionaal niveau

Deze leidraad van ZN, LHV en InEen biedt huisartsen, huis­artsen­organisaties en zorg­verzekeraars uitgangs­punten om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van een regionale huisartsen­organisatie, het opstellen van een regiobeeld en regioplan en de bij­behorende (financiële) afspraken.