Regio Etten-Leur

Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert

130000
inwoners

Aantal inwoners van de regio.

80
huisartsen

Werkzame praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in loondienst.

50
aangesloten huisartsen

Aantal huisartsen aangesloten bij de regio-organisatie.

19
praktijken

Aantal huisartsenpraktijken in de regio.

Preferente zorgverzekeraar
s
CZ
en

Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio-organisatie contractafspraken maakt.

R55

Regioplan openbaar

Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. Gezamenlijke activiteiten starten vanuit de inhoud en sluiten aan bij de schaal, organisatiegraad en het draagvlak in de regio.

NB: SAMENGEVOEGD MET BREDA VOOR CONSULTATIEVERSIE, OORSPRONKELIJKE REGIO LATEN WIJ VOOR NU BESTAAN (NIET ZICHTBAAR OP DE KAART).

Het Huisartsenteam bestaat uit 21 huisartsenpraktijken in West-Brabant die kennis, ervaring en kracht bundelen. Ons doel is om samen de beste zorg op de juiste plek te leveren. Naast huisartsenzorg, bieden wij ook zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Hierbij kun je denken aan diabetes, hart- en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD.

regioplan indienen

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en is er een regioplan beschikbaar voor publicatie op deze site, e-mail ons.

Download regioplan
nen

Uitgelichte activiteiten

Hieronder vindt u een selectie van belangrijke, uitgelichte of bijzondere activiteiten die deze regio graag onder uw aandacht brengt.

Regio-organisaties ondersteunen de aangesloten zorgverleners bijvoorbeeld bij digitalisering, het maken van samenwerkingsafspraken, arbeidsmarktvraagstukken, de bedrijfsvoering, het vormgeven van het zorgaanbod en het kwaliteitsbeleid. De invulling en focus sluit aan bij de behoefte van de zorgverleners en de zorgvraag in de regio. Hier vindt u een selectie van de meest bijzondere, vooruitstrevende of belangrijke activiteiten van deze regio.

Geen activiteiten bekend

Deze regio heeft nog geen activiteiten ingediend voor publicatie.

Is uw organisatie onderdeel van deze regio en wilt u activiteiten delen, e-mail ons.

Organisaties

Regio Etten-Leur