Handreiking voor het betrekken van alle huisartsen

Download deze tool als PDF

bij de regionale huisartsenorganisatie

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke regionale huisartsenorganisatie is dat alle huisartsen zeggenschap hebben in en betrokken zijn bij de eigen regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie. Een goede regionale huisartsenorganisatie heeft voordelen voor alle huisartsen: praktijkhouder of niet-praktijkhouder. Samen vormen zij de regionale huisartsenorganisatie voor regionale samenwerkingspartners.

Maak er werk van!

Om de kwaliteit van de huisartsenzorg te borgen en regionale knelpunten aan te pakken heeft de organisatie draagvlak en mandaat nodig, en dus betrokkenheid van praktijkhouders en niet-praktijkhouders. De praktijk is nog weerbarstig. LHV, InEen en NHG adviseren regionale huisartsenorganisaties en de aangesloten huisartsen daarom (meer) werk te maken van het betrekken en aansluiten van niet-praktijkhoudend huisartsen. Met de handreiking om de betrokkenheid van alle huisartsen bij de regionale huisartsenorganisatie te vergroten, praktijkvoorbeelden en tips voor huisartsen bieden LHV, InEen en NHG handvatten om de betrokkenheid van niet-praktijkhoudend huisartsen regionaal op te pakken.

Meer verbinding tussen praktijk­houdende en niet-praktijk­houdende huisartsen.

We houden immers allemaal van hetzelfde vak.

Aard Verdaasdonk

Huisarts, vice-voorzitter LHV